Skip to content

Złote monety były cenne, ponieważ mogły być używane w zamian za inne towary lub usługi, ale także dlatego, że samo złoto było cenione i miało inne zastosowania. Pieniądze towarowe ustąpiły miejsca kolejnym pieniądze reprezentatywne na etapie. Stało się to znormalizowaną jednostką wartości, która pomaga handlowcom nawrócić pieniądze i handel między krajami. Moneta Electrrum później osiągnęła…

Read More